Entreprenörskap

Vem är entreprenör? Vad innebär entreprenörskap och vem kan anta denna utmaning? Dessa uttryck används flitigt i samhället omkring oss men långt från alla vet vad det egentligen innebär att vara entreprenör. Handlar det endast om att starta eget företag, ha den bästa idén eller är man född som entreprenör? Vissa anser att det handlar om personliga egenskaper, att ha drivet att genomföra idéer och önskan att lösa problem och hjälpa personer, medan andra menar att en entreprenör är någon som registrerar ett eget företag och bemästrar konsten att sälja. Här kommer vi diskutera de två uttrycken, entreprenör och entreprenörskap, och räta ut frågetecken, diskutera en entreprenörs olika roller och vad det egentligen innebär att varar egen företagare i dagens samhälle.

Entreprenörskap – en gammal idé

När man pratar om entreprenörer tänker man kanske först och främst på framgångsrika personer såsom Elon Musk, Richard Branson, Oprah Winfrey och Steve Jobs, sådana personer som har präglat dagens samhälle och världens teknologiska utveckling. De har bidragit med fantastiskt framgångsrika produkter och tänkt utanför alla ramar som en gång existerade. Kanske man även förknippar dem med välfärd och företag värt biljoner. Men detta är inte ett nytt fenomen. Tänk bara på andra personer som har varit nyckelpersoner inom entreprenörskap historiskt sett: Henry Ford, Walt Disney och Benjamin Franklin. För att definiera begreppet entreprenörskap måste vi genom tillbakablickar försöka hitta kärnan i dessa personer som gjorde dem till entreprenörer. Något som redan går att konstatera är att entreprenörer är personer med förmågan att förändra världen.

Det har länge diskuterats och är fortfarande en pågående debatt huruvida entreprenörskap är en medfödd förmåga eller inte. NE (nationalencyklopedin) anser att en entreprenör definieras som en person som startar ett företag eller utvecklar nya produkter. Enligt denna definition skulle vem som helst kunna bestämma sig för att bli entreprenör. Ordet härstammar från franskans “entreprendre” som betyder ‘att åta sig eller genomföra’ någonting, vilket också visar på en rätt enkel och rättfram väg till entreprenörskapet. Å andra sidan, finns en hel del krav på en person för att bli en framgångsrik företagare, därför är det viktigt att man vet vad man ger sig in på när man startar eget för att minska risken för misslyckanden.

Vem är entreprenören?

Vad innebär entreprenörskap?

En entreprenör är någon som på ett naturligt sätt kan hantera de fyra olika aspekterna av entreprenörskap; tänkande, konsekvens, miljö, förlopp. Att lyckas med dessa aspekter förutsätter olika kvaliteter och förmågor hos entreprenören. Låt oss titta närmare på dessa begrepp, genom att börja med en entreprenörs tänkande. Tänkandet hos en företagare bör präglas av kreativitet, uthållighet och fokus för att lyckas med sin idé. Den andra aspekten av entreprenörskapet är konsekvens. Detta handlar om att kunna hantera arbetet som det innebär att förverkliga en idé. Detta kan handla om att delegera, skaffa en assistent, vara flexibel och att förstå att man måste dedicera nog med tid för att planera, genomföra och underhålla sin idé.

Den tredje aspekten av entreprenörskap som en person bör kunna bemästra för att lyckas är miljön. Såsom företagare är det ditt ansvar att skapa en miljö där ditt företag kan skapas, växa och lyckas. Detta kan handla om att kanske skapa företaget som en del av ett befintligt företag, inom en speciell bransch eller nisch eller att välja ett läge rent geografiskt som gynnar din idé. Till den sista och fjärde aspekten av entreprenörskap, förlopp. Här är det viktigt att företagaren förstår hur saker fungerar. Entreprenören måste ha kunskap om hur försäljningsförloppet ser ut från vision och tillverkning till kunden, hur företagets organisation fungerar och hur olika processer går till, t.ex. kundtjänst, försäljningsmetoder och returer. Dessa fyra aspekter av entreprenörskapet kan se komplicerade och utmanande ut såsom blivande entreprenör, men många enkla och smidiga lösningar finns inom alla områden.

Spindeln i nätet

Såsom entreprenör fungerar man som spindeln i nätet, men detta betyder inte att man måste göra allting i företaget och ha full kontroll över alla aspekter och processer. Att hantera sitt entreprenörskap innebär att man har en idé, en vision och man förstår vad man vill uppnå och hur. Alla de kända entreprenörerna som jag nämnde tidigare har enormt stora nätverk av personer som ansvarar för olika delar och processer företaget. De är den del av ett starkt team som alla arbetar mot samma mål med samma visioner, samma entreprenörskap, med entreprenören som visionär och ledare.

Den viktigaste betydelsen av orden entreprenör och entreprenörskap är att ha en vision som man tror på samt viljan och kunskapen att förverkliga den, oavsett om det är medfött eller inlärt. Det är utmanande och motiverande att hålla liv i visionen som en målbild och påminnelse om ens anledningar till det man gör. Framgångsrika entreprenörer är som en spindel i nätet, en orädd och ambitiös visionär med ett pålitligt nätverk.