Starta företag

Att starta företag kan bli det bästa du någonsin gjort om du har en bra ide, är beredd att arbeta hårt och om det är din stil att vara din egen chef i en fri men ofta väldigt krävande yrkesroll. Framgångsrika företag är bra för samhället. Det finns därför mycket hjälp som man kan få om man funderar på att starta företag och i den här texten ska vi bland annat titta på ett par viktiga resurser du kan använda dig av som nybliven företagare. Vi ska också gå igenom vilka faktorer det är som brukar avgöra om ett företag blir framgångsrikt eller inte.

Starta företag om du har rätt förutsättningar

Affärsidén är kanske viktigare än något annat om du funderar på att starta företag. Affärsidén handlar om vad ska du sälja och om hur dina varor och/eller tjänster ska produceras. Begreppet affärsplan sätter in affärsidén i ett lite vidare sammanhang och brukar vara en analytisk genomgång av hur man ska kunna uppnå affärsidéns mål. En ambitiöst genomförd affärsplan är ett väldigt bra underlag för beslutet om man ska satsa på att starta upp ett företag eller inte. Det är dock viktigt att låta andra med relevant bakgrund och erfarenhet titta på affärsplanen eftersom det är lätt att man stirrar sig blind på sina egna idéer.

Låt oss leka med tanken att du har en riktigt bra och realistisk affärsplan. Nästa steg innan du väljer att starta företag är att du gör en realistisk bedömning av din egen förmåga. Även om du har förmågan att utveckla en god affärsplan är det inte helt säkert att du har den disciplin som egenföretagande kräver. Kan du förmå dig själv att arbeta hårt för ett ibland ganska avlägset mål? Har du en familjesituation som passar ihop med rollen som egenföretagare? Något många inte är helt på det klara över när de startar företag, är hur mycket tid det tar att sälja in sig. Det gäller inte minst konsultföretag.

Resurser för företag

Det ligger i samhällets intresse att så många som möjligt väljer att starta företag. Bra affärsidéer innebär på sikt anställningar och skatteintäkter. Därför satsas de mycket i Sverige på att ge hjälp åt dels människor som funderat på att starta eget och dels på etablerade företag som behöver stöd för att kunna ta nästa steg i sin utveckling. I många kommuner finns Nyföretagarcentrum där man kan träffa och inspireras av andra företagare och även ofta få hjälp med allt från sin affärsplan till enklare juridisk rådgivning. Många arbetsförmedlingar arrangerar även särskilda utbildningar för aspirerande eller nyblivna företagare. Från samhällets perspektiv är detta satsningar som brukar löna sig.

Starta företag och nå dina mål

Skatteverket är en bra resurs för alla som vill starta starta företag. Där kan man ofta få skatterådgivning på samma nivå som från en jurist med högt timarvode. Det är även hos skatteverket man registrerar sitt företag och får sitt F-skattebevis som är nödvändigt för att man ska kunna börja ta betalt för sina produkter eller tjänster. Att sköta sina deklarationer på ett riktigt sätt är ett stort ansvar man måste kunna hantera om man vill starta företag och fram till det att man har råd att anlita en revisor är det klokt att fråga skatteverkets handläggare om råd med det man är osäker på när det gäller ekonomisk redovisning. Tänk även på att det finns pengar att söka för särskilda typer av företagande. Det gäller till exempel företag i glesbygd och satsningar på hållbarhet inom flera olika sektorer.

Starta företag om du har en bra affärsidé

En bra affärsidé och en genomarbetad affärsplan för hur idén ska förverkligas är grunden för ett sunt företagande. Den som tar till vara på det stöd man kan få inför en företagsuppstart kan få många värdefulla synpunkter på affärsplanen. Att starta företag kan verka väldigt krångligt och många känner stor stress inför alla de lagar man måste hålla sig till, inte minst när det gäller ekonomisk redovisning. Det är lätt hänt att man börjar betrakta skatteverket och andra myndigheter på ett negativt sätt och att man glömmer att de finns där för att hjälpa företagare att göra rätt. En bra kontakt på skatteverket är väldigt värdefullt för den som vill starta företag.