Svenska uppfinningar

Sverige har haft och har många uppfinnare, människor som drivs av att de vill förenkla och förbättra, skapa uppfinningar. Många svenska uppfinningar har gått till historien och används dagligen. Till exempel John Ericssons propeller, som inte bara gjorde att nordsidan vann amerikanska inbördeskriget, utan framförallt förändrade sjöfarten för alltid. Gustaf Dahléns klippljusapparat, som gjorde att fyrar kunde blinka och därmed förenklade navigation i mörker, eller Johan Petter Johanssons skiftnyckel som används dagligen på verkstäder världen över. För att inte nämna vår nutida kanske mest kända uppfinnare Håkan Lans som bland annat har utvecklat datorgrafiken och grunden till det system som används för navigation och varseblivning till havs och av flyget.

Är du den som skapar framtidens uppfinningar?

Uppfinningar kräver ekonomi

Är du en av nutidens uppfinnare, men saknar pengar för att realisera dina uppfinningar, kan IQube kanske hjälpa dig. IQube jobbar för uppfinnare. Har du en idé du vill förverkliga kan IQube hjälpa dig. Deras affärsidé är att hjälpa entreprenörer att snabbare komma ut med till exempel produkter i handeln och att se till att uppfinnare kan realisera sina idéer. IQube är ett svenskt företag, startat av Johan Staël von Holstein 2004 och företaget har, för närvarande, kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Naturligtvis räknar ett företag som IQube med att tjäna pengar på din uppfinning eller idé, men det är väl inte mer än rätt.

Har du idén men inte pengarna för att realisera den, finns det inte så många alternativ. Antingen hittar du någon som tror på din idé och är beredd att satsa på den, eller så låter du den falla. Om du väljer att låta någon gå in och hjälpa dig ekonomiskt är du långt ifrån den första. Asea, numera ABB, Asea Brown Boveri, med verksamhet i cirka 100 länder och omkring 1400 anställda, startade just så 1883, genom att låta någon annan tillverka, marknadsföra och sälja uppfinningar. Trots allt är det ju så att man inte kan vara bra på allt. Bättre då att koncentrera sig på de delar man kan.

Dina idéer kan förändra världen

Om du vänder dig till IQube och presenterar din idé kommer de att dels undersöka idéns ekonomiska potential och dels undersöka hur den skall kunna säljas in på bästa sätt. Det är alltså inte så att du säljer ut dina uppfinning, i stället ger du den mer muskler och en reell chans att realiseras och komma ut på marknaden. Detta ger dig en bättre trygghet och större möjlighet att komma med flera uppfinningar. Något som både du och världen har större glädje av än om dina idéer ligger bortglömda i skrivbordslådan. Så vad finns det för anledning att tveka att kontakta IQube?

Att tänka ut en idé, att komma på lösningen på ett problem som världens uppfinnare brottats med, kanske i årtionden, eller kanske inte ens insett att det går att lösa på ett annorlunda, enklare sätt, är en belöning i sig. Men naturligtvis måste idén få en chans att lämna den teoretiska tanken och bli en verklig produkt, vad är den annars värd? Har man själv inte det ekonomiska underlaget för det eller kanske inte ens intresset för affärer är ens uppfinningar inget värda om man inte hittar någon som IQube som är beredd att satsa ekonomiskt på idéerna.

Utnyttja den hjälp som finns

Hur gör du då, när du sitter där med din uppfinning eller dina uppfinningar och vill försöka hitta en mecenat, någon som är beredd att satsa pengar på dina idéer? Det första du bör göra är att söka patent. Detta är en första test av din idé, är den så unik som du tror eller har någon kommit upp med samma idéer tidigare? Även om din idé inte är helt ny kan den vara värd att satsa på, men det blir lite mera komplicerat med rättigheter och då behöver du verkligen ett ekonomiskt starkt företag som står bakom och stöttar dig. Tillåt dina uppfinningar att utvecklas med hjälp av företag som kan bygga företag.