Entreprenörskap

Entreprenörskap

Vem är egentligen entreprenör? Vad innebär ett entreprenörskap och vem av oss kan anta denna utmaning? Det här är ett uttryck som används flitigt i samhället runt omkring oss men långt från alla vet vad det verkligen innebär att vara entreprenör. Handlar det enbart om att starta ett eget företag, att ha den bästa idén eller är det så att man född som entreprenör?

Vissa anser att det handlar mest om personliga egenskaper, att man har drivet att genomföra sina idéer och en önskan att lösa problem och hjälpa personer, medans andra menar att en entreprenör är någon som registrerar ett eget företag och bemästrar konsten att sälja sina produkter. Här kommer vi därför att diskutera de två olika uttrycken, entreprenör och entreprenörskap, och räta ut de frågetecken som finns, diskutera en entreprenörs olika roller och vad det egentligen innebär att vara egen företagare i dagens samhälle.

Entreprenörskap – en gammal idé

Entreprenörskap – en gammal idé

När man pratar om entreprenörer så tänker man kanske först och främst på riktigt framgångsrika personer såsom Elon Musk, Richard Branson, Oprah Winfrey och Steve Jobs, sådana personer som verkligen har präglat dagens samhälle och världens teknologiska utveckling.

De har bidragit med många fantastiskt framgångsrika produkter och tänkt utanför alla ramar som en gång existerade. Kanske det är så att man även förknippar dem med välfärd och företag värda miljarder. Men detta är långt ifrån ett nytt fenomen. Tänk bara på alla andra personer som har varit nyckelpersoner inom entreprenörskap historiskt sett: till exempel Henry Ford, Walt Disney och Benjamin Franklin.

För att definiera begreppet entreprenörskap så måste vi genom tillbakablickar försöka hitta kärnan hos dessa personer och vad som gjorde dem till entreprenörer. Något som redan går att konstatera är dock att entreprenörer är personer med en förmåga att verkligen förändra världen.

Något som länge har diskuterats och fortfarande är en pågående debatt är huruvida entreprenörskap är en medfödd förmåga eller inte. NE (nationalencyklopedin) anser att en entreprenör definieras som en person som startar ett eget företag eller uppfinner och utvecklar nya produkter.

Enligt den här definitionen så skulle vem som helst kunna bestämma sig för att bli en entreprenör. Ordet härstammar ursprungligen från franskans ”entreprendre” som betyder ’att åta sig eller genomföra’ någonting, vilket således visar på en rätt enkel och rättfram väg till ett entreprenörskap.

Men å andra sidan så finns det en hel del krav på en person för att kunna bli en framgångsrik företagare, därför är det också viktigt att man vet vad man ger sig in på när man startar eget företag för att minska risken för misslyckanden.

Vem är entreprenören

Vem är entreprenören?

Vad innebär entreprenörskap?

En entreprenör är helt enkelt någon som på ett helt naturligt sätt kan hantera de fyra olika aspekterna av entreprenörskap; tänkande, konsekvens, miljö och förlopp. Att lyckas med dessa fyra aspekter förutsätter en del olika kvaliteter och förmågor hos entreprenören.

Låt oss titta lite närmare på dessa begrepp, först genom att titta på en entreprenörs tänkande. Tänkandet hos en företagare bör alltid präglas av kreativitet, uthållighet och ett fokus för att lyckas med sin idé. Den andra viktiga aspekten av entreprenörskapet är en konsekvens.

Det handlar helt enkelt om att kunna hantera arbetet som det innebär att förverkliga en idé. Det kan till exempel handla om att kunna delegera, skaffa en assistent, vara flexibel och att förstå att man måste dedicera tillräckligt med tid för att planera, genomföra och underhålla sin idé.

Den tredje aspekten av entreprenörskap som en person bör kunna bemästra för att lyckas är miljön. Som företagare är det ditt eget ansvar att skapa en miljö där ditt företag kan skapas, växa och lyckas.

Det kan handla om att kanske skapa företaget som en del av ett redan befintligt företag, inom en speciell bransch eller nisch eller att välja ett läge rent geografiskt som verkligen gynnar din idé.

Till den sista och fjärde aspekten av entreprenörskapet har vi förlopp. Här är det viktigt att företagaren verkligen förstår hur saker och ting fungerar. Entreprenören måste ha en kunskap om hur försäljningsförloppet ser ut från vision och tillverkning tills produkten når kunden, hur företagets organisation fungerar och hur olika processer i verksamheten går till, t.ex. kundtjänst, försäljningsmetoder och returer.

De här fyra aspekterna av entreprenörskapet kan se komplicerade och utmanande ut för blivande entreprenörer, men många enkla och smidiga lösningar finns att tillgå inom alla områden.

Som entreprenör fungerar man lite som spindeln i nätet

Spindeln i nätet

Som entreprenör fungerar man lite som spindeln i nätet, men detta betyder ändå inte att man måste göra allting själv i företaget och ha full kontroll över alla aspekter och processer.

Att hantera sitt entreprenörskap innebär i själva verket att man har en idé, en vision och att man förstår vad man vill uppnå och hur man ska nå dit. Alla de välkända entreprenörerna som jag nämnde tidigare i texten har alla enormt stora nätverk av personer som ansvarar för olika delar och processer i företagen.

De är den del av ett starkt team där alla arbetar mot samma mål, med samma visioner och samma entreprenörskap, med entreprenören som visionären och ledaren.

Den viktigaste betydelsen av de båda orden entreprenör och entreprenörskap är att man har en vision som man verkligen tror på samt viljan och kunskapen att kunna förverkliga den, och det oavsett om det är medfött eller inlärt.

Det är både utmanande och motiverande att hålla liv i visionen som en målbild och påminnelse om de anledningar till det man gör. Framgångsrika entreprenörer är därför som en spindel i nätet, en orädd och ambitiös visionär med ett pålitligt nätverk runt sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *